Tilbakemelding

Har du vært i kontakt med oss og ønsker å gi oss en tilbakemelding? Ring oss eller skriv til oss på e-post.

Varsel om kritikkverdige forhold

Et varsel er når det blir varslet om kritikkverdige forhold ved ressurssenteret til senterets varslingsmottak. Kritikkverdige forhold er forhold ved ressurssenteret som har en viss allmenn interesse og som ikke er allment kjent eller tilgjengelig.

 

Kritikkverdige forhold kan være:
• Brudd på lover og regler
• Brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet
• Brudd på interne regler eller retningslinjer

En varsling kan omhandle både de ansatte og/eller de tjenestene Nok. Trøndelag yter til sine brukere.
Alle som har noe å varsle om, kan varsle.

 

Har du noe å varsle? Bruk skjema for varsling av kritikkverdige forhold, og send det som vedlegg til vårt varslingsmottak. Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold bør leses i tilknytning til dette skjemaet.

Sammen finner vi veien videre.

james baldwin2-unsplash