Styret ved Nok. Trøndelag

Ivar Kvalø

Styreleder

Representant valgt av KS

Kim Nilssen

Styremedlem

Politisk representant valgt av Levanger kommune

Else Sirum

Styremedlem

Uavhengig representant valgt av styre

Gunn Helene Sandvær

Styremedlem

Brukerrepresentant

Tor Burmo

Styremedlem

Ansattrepresentant

Styrets sammensetning er forankret i vedtektene til Nok. Trøndelag.

 

Brukerrepresentantens rolle er beskrevet i rollebeskrivelse vedtatt av styret.

Sammen finner vi veien videre