Forebyggende arbeid

Forebyggede arbeid er en del av vår virksomhet som fagressurss. Vi tilbyr gratis undervisning til skoleklasser, ansatte som arbeide med barn, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhander seksuelle overgrep.

Senteret har spisskompetanse på seksuelle overgrep. Ressurssenteret er tverrfaglig sammensatt, der ansatte har ulik faglig utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. Alle ansatte har erfaring i å snakke med brukerne på sentrene, noe som gir innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema.

Nok. sitt forebyggende arbeid foregår på flere nivåer. Undervisningen vi holder direkte til barn- og unge på ungdomsskolen er i seg selv primærforebyggende. Det vil si at den retter seg mot hele eller deler av befolkningen, og er del av norske myndigheters strategi på overgrepsfeltet.

Samtidig er vårt undervisningstilbud sekundærforebyggende gjennom at vi tilbyr undervisning rettet mot fagpersoner som er i direkte kontakt med barn- og unge. Vi ønsker å fremme kunnskap om hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep, og hva man bør gjøre dersom et barn forteller om vold og/eller overgrep i henhold til gjeldende føringer.

Sentrene jobber også med tertiærforebygging gjennom å fremme kunnskap om det å være utsatt, og hvordan møte og ivareta mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

 

Vi tilpasser undervisning etter ønske og behov. Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan bidra med.

Eksempler på forebyggende arbeid

9. klassetrinn

Nok. Trøndelag tilbyr undervisning til alle elevene ved ungdomsskolene i det geografiske område Nord-Trøndelag, primært 9. klassetrinn. I skolens læreplan er kunnskap om blant annet kropp, grensesetting og seksualitet integrert i flere kompetansemål og Nok. Trøndelag bidrar med kompetanse i forhold til seksualitet og seksuelle overgrep.

 

Vår undervisning varer i 1 time og 30 minutter og inneholder informasjon oms seksualitet, kommunikasjon, grenser og samtykke, seksuelle overgrep og handlingskompetanse.
Det er skolen som har den regelmessige kontakten med elevene, og er de som ivaretar eleven om det skulle være noen som kjenner seg igjen i tema. Det er derfor viktig at helsesykepleier er med i undervisningen og er tilgjengelig for elevene i etterkant av denne. Lærer/kontaktlærer i klassene er til stede i undervisningen.

 

Til ansatte

Vi tilbyr undervisning til ansatte på skoler og i barnehager. Vi mener at ansatte har et særskilt ansvar og gode muligheter til å møte barn og oppdage når noe ikke er som det skal være. Denne undervisningen inneholder blant annet fenomenforståelse, tegn på seksuelle overgrep og hvordan snakke med barn om sensitive tema. Undervisningen varer i 3 timer inkludert pauser.

 

Vi tilbyr og tilpasser også undervisning til andre yrkesgrupper. Ta kontakt for mer informajson om hva vi kan bidra med.

 

Universitetet

Til studieretninger rettet mot barnehage og skole gjennomfører vi tilsvarende undervisning som til ansatte i barnehage og skole.

 

Vi har utarbeidet egen undervisning til sykepleierstudenter med fokus på hvordan følge opp og ivareta mennesker med overgrepsbakgrunn i møte med helsevesenet. Vi tar opp tema som seksualitet, grenser, seksuelle overgrep, traumer og toleransevinduet.

 

Videregående skole

Sammen med Trygg Trafikk har holder vi undervisning for avgangselever. Vi har også utarbeidet egne undervisningsopplegg innen programfag for helse- og oppvekstfag.

 

Fagskolen

Til videreutdanning i psykisk helse og rus har vi eget undervisningsopplegg.

 

agence-olloweb-Z2ImfOCafFk-unsplash