Til utsatte

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet. Ved å gripe tak i det som er vanskelig, kan du ta denne tryggheten tilbake. Vi tror deg og vi har troen på deg, også når du selv tviler. Du skal få hjelp fra trygge faglige veiledere med bred erfaring.

Seinvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange, som skam og skyld, ulike psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid.

Vi forstår at folk er forskjellige og har ulike behov. Vi samarbeider med andre sentre og hjelpetilbud for å gi et tverrfaglig og helhetlig tilbud til alle.

Vi prøver å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud. Dette gjelder også om det er vanskelig for deg å komme til ett av våre kontorer.

Vi er her for deg.

julian-hochgesang-EZhDYE7Haow-unsplash

Enesamtaler

Med faglig trygghet hjelper vi med å håndtere det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

I enesamtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og råd om hvordan man kan håndtere utfordringer i hverdagen.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

 

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene består av ulike aktivitetstilbud og handler om mer enn et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy. Fellesskap og mestring kan gi deg styrken du behøver for å bygge deg opp igjen.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet.

 

Tilbud til barn og unge under 16 år

Vi har et samtaletilbud til barn og unge under 16 år, i samarbeid med foresatte eller offentlig instans.

Når sentre blir kontaktet av barn og unge, sørger senteret for at barnet får nødvendig oppfølging gjennom foreldrekontakt, barnevernet eller andre relevante hjelpeinstanser.

Sentrene omfattes blant annet av opplysningsplikten i henhold til barnevernloven, og skal som hovedregel informere omsorgsgiver når barnet er under 16 år.

 

Hjelp til selvhjelp

Det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Noen ganger trenger man også veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i.

Sammen finner vi veien videre.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash