Ressursbank

Nok. definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet. Vi rangerer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

joseph-pearson-Uj749Jv6Otw-unsplash

Overgripere kan være personer av alle kjønn, og personer av alle kjønn kan oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det samme gjelder for personer med funksjonedsettelser, ulike aldre, nasjonaliteter, relasjoner og seksuelle legninger. Et overgrep kan ofte være begått av en tillitsperson som man kjenner og / eller stoler på. Seksuelle overgrep kan også skje uavhengig av fysisk nærhet til overgriperen, for eksempel gjennom internettrelaterte overgrep. Det forekommer også at barn begår seksuelle overgrep mot barn.

 «Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til "(bufdir.no 2015).

 

1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem som er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for de som er utsatt. 33,6 % av kvinner, og 11,3% av menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep, hvorav mange ble utsatt for første gang i barne - eller ungdomstiden (Thoresen og Hjemdal 2014).

Det er en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen. En studie viser at de i snitt bruker 17, 2 år på å fortelle noen om overgrepene. Dette kan blant annet ha sammenheng med at barna har hatt manglende forståelse og begreper for det de er utsatt for, og at de ikke har visst hvordan, eller til hvem de kunne fortelle det (Steine m.fl 2017).

 

Seksuelle overgrep i straffeloven

Det er mange ulike former for seksuelle overgrep. Du kan lese mer om seksuelle overgrep på politiet.no. Her finner du informasjon om ulike seksuelle overgrep og hvilke paragrafer i straffeloven de er hjemlet til. Du kan også finne mer informasjon i Straffeloven og på dinutvei.no.

andrew-kambel-271443-unsplash_lav