Til fagpersoner

Nok. Trøndelag er et gratis, tverrfaglig og lavterskel hjelpetilbud til alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep og pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, ansatte som arbeider med barn, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok.- sentrene finnes over hele landet og samles om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud. Våre faglige veiledere har bred kompetanse om seksuelle overgrep og lang erfaring i å snakke med utsatte. Derfor kan vi også tilby støtte og veiledning til fagpersoner som møter overgrepsproblematikk i sitt arbeid. Vi kan også bidra med kompetanseheving og opplysningsarbeid på feltet.

 

Undervisningstilbud

Vi tilpasser undervisning etter ønske og behov. Vår undervisning kan inneholde tema som:

  • Seksualitet
  • Kommunikasjon
  • Grenser og samtykke
  • Seksuelle overgrep, tegn, forekomst
  • Senvirkninger
  • Traumer
  • Barnesamtalen
  • Handlingskompetanse
  • Lovverk

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan bidra med.

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash