Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Vi vet at det for noen er vanskelig å komme seg til ett av våre kontorer. Vi tilrettelegger slik at du kan benytte deg av vårt samtaletilbud.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Vi benytter oss av tolketjeneste over telefon. Dette for å sikre gode faglige kvalifikasjoner fra erfarne tolker.

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Det er kort vei fra parkeringen og til inngangsdøren. Senteret er utformet med permanent rullestolrampe, HC-toalett og overganger fra rom til rom uten dørstokker. Det er i tillegg fellesstue, møterom og tilgang til samtalerom i første etasje.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Når du kommer til senteret for første gang vil du møtes av en av våre faglige veiledere. Du får mulighet til å henge fra deg jakke, ta av deg sko og får tilbud om en kopp kaffe eller te. Faglig veileder vil vise deg til et av våre samtalerom/kontorer. Der vil du få mer informasjon om hvem vi er og vi vil bli litt kjent med deg. Sammen vil vi undersøke hva vi på Nok. kan bidra med og hvordan vi sammen kan jobbe for å nå dine mål.

 

 

 

 

 

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash