Om oss

Nok. Trøndelag er et gratis, tverrfaglig og lavterskel hjelpetilbud til alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep og pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, ansatte som arbeider med barn, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Med faglig trygghet hjelper vi med å håndtere det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle som har behov for råd, veiledning og støtte.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe eller sende en e-post. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Kontakt oss

 

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Flagg

Sammen finner vi veien videre