Laster Arrangementer

Nok. Konferanse – forebygging av seksuelle overgrep mot barn. KONFERANSEN FLYTTES TIL NOVEMBER

16. juni 2021 @ 08:30 - 16:00

Nok. Trøndelag inviterer til en innholdsrik dag med et helhetlig fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot barn.

Tema for dagen vil være barns seksualitet, symptomer og tegn på seksuelle overgrep, hvordan følge opp barn ved mistanke, problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn, barnesamtalen, opptrappingsplan mot seksuelle overgrep.

Dagens foredragsholdere er representanter fra Statens barnehus, Indre-Namdal barnverntjenesten, Statsforvalteren i Trøndelag og Nok. Trøndelag.

Trykk her for program og beskrivelse