Siste forrige Arrangementer

Nok. Konferanse – forebygging av seksuelle overgrep mot barn. KONFERANSEN FLYTTES TIL NOVEMBER

Nok. Trøndelag inviterer til en innholdsrik dag med et helhetlig fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Tema for dagen vil være barns seksualitet, symptomer og tegn på seksuelle overgrep, hvordan følge opp barn ved mistanke, problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn, barnesamtalen, opptrappingsplan mot seksuelle overgrep. Dagens foredragsholdere er representanter fra Statens…

Senteret er steng, vi er tilgjengelig på telefon

På grunn av økt smitte i nærområdet velger vi å holde senteret stengt for fysiske samtaler denne uka. Alle som har avtaler vil bli kontaktet av sin veileder, vi finner en løsning :)

Påskestengt

Ressurssenteret er stengt i dagene før påske. Trenger du noen å prate med anbefaler vi hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, tlf. 800 57 000