Innomstikk

Vi har tatt en vurdering av innomstikk og kommet fram til at vi avslutter dette tilbudet. Innomstikk er et tilbud som blir lite brukt og vi ønsker derfor å kunne bruke tiden på en annen måte.

Siste innomstikk ved ressurssenteret blir mandag 20. juni.