Nok.-konferanse: Forebygging av seksuelle overgrep mot barn.