Statistikk for 2020 fra sentrene

Antall henvendelser til sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/Nok.) i 2020 er det høyeste noen gang registrert. Det viser nye tall som er innhentet på oppdrag for Bufdir. 

– Sentrene har gjort en god jobb med å opprettholde et svært viktig tilbud til overgrepsutsatte og deres pårørende gjennom et vanskelig år, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

På denne linken kan du lese om statistikken til sentrene for 2020:

Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep (bufdir.no)