Nok Trøndelag fysisk stengt tom 17.1

Som en følge av dagens smittesituasjon har vi valgt å holde senteret fysisk stengt frem til og med 17.01. Vi er en møtepunkt for mennesker fra hele regionen og vurderer det derfor som et nødvendig tiltak.

Vi er tilgjengelig og åpen på telefon som vanlig. Vi tilbyr samtaler med den enkelte bruker over telefon eller ute i friluft.

Når råd og anbefalinger for perioden etter 17.01 er klar vil vi gjøre en ny vurdering.